Dach

Dach

Izolacja dachu

Dużą zaletą celulozy ISOCELL jest nie tylko dobra zdolność izolacyjna i szybka obróbka, lecz również doskonała ochrona cieplna. Wysoka gęstość izolacji celulozowej ISOCELL powoduje wyraźnie opóźnienie przechodzenie promieniującego ciepła słonecznego. Dzięki temu nawet pomieszczenia na poddaszu nawet w słoneczny dzień są przyjemnie chłodne. Izolacja dachu może przy tym następować na dwa różne sposoby. Od wewnątrz lub od zewnątrz.

Docieplanie poddaszy celulozą ISOCELL


Docieplanie poddaszy od wewnątrz

W przypadku izolacji dachu od wewnątrz, krokwie zostają poszerzone (w zależności od wymaganej grubości izolacji po stronie wewnętrznej poddasza, łaty układane są na zakładkę z izolacją przeciwwilgociową). Potem, za pomocą techniki wdmuchiwania, umieszczona zostaje izolacja celulozowa.

Continue reading

Ściany

Ściany

Izolacja ścian celulozą

izolacja-scian-celulozaW zależności od grubości izolacji, celem utworzenia pustych przestrzeni dla izolacji, zostają połączone na kołki z murem ceglanym łaty drewniane, podwójne teowniki lub konstrukcje drewniane. Rozstaw osi zależy od wymagań danego użytego materiału podkładowego pod tynk.
Na pionowo układane rozpórki zamontowany zostaje dany materiał podkładowy pod tynk. W przypadku fasad wentylowanych od tyłu umieszczona zostaje płyta drewniana odporna na wilgoć.
Krótko przed umieszczeniem izolacji celulozowej ISOCELL, w pustych przestrzeniach wywiercone zostają otwory dla węża za pomocą, którego wdmuchujmy izolacje. Specjalista ds. wdmuchiwania steruje maszyną do wdmuchiwania za pomocą sterownika radiowego. Puste przestrzenie w ciągu tylko kilku godzin stają się zaizolowane bez połączeniowo i są odporne  na osiadanie (odpowiednio zagęszczone).
Struktura ściany- ściana ceglana- wentylowana od tyłu. Łaty drewniane.

ISOCELL to skuteczna izolacja ścian


Rozwiązanie Ściana o szkielecie drewnianym

Ściany o szkielecie drewnianym, w zależności od stopnia prefabrykacji, wypełniane są izolacją celulozową już w fabryce lub też na miejscu.

Celuloza umieszczona jest w pustych przestrzeniach pod ciśnieniem – bezpołączeniowa i bez przycinania.

Specjalista pracuje tu ze specjalnymi dyszami do wdmuchiwania, które umożliwiają mu szybką i czystą pracę.

 


Rozwiązanie Izolacja wewnętrzna w konstrukcji słupa ściany szkieletowej drewnianej

W przypadku tego rodzaju izolacji, na podkonstrukcji zamontowane zostają odporne na wilgoć płytowe lub izolacje przeciwwilgociowe i są one sklejane powietrzno szczelnie. Potem izolacja celulozowa wdmuchiwana jest bez połączeń w sposób odporny  na osiadanie (odpowiedni zagęszczone).

Z reguły umieszczane są tu izolacje o grubości 8-12 cm. Do wnętrza pomieszczenia układane są albo płyty do montażu na sucho z gipsu albo na płytach z podkładem pod tynk poddawane są obróbce tynki odporne na wilgoć.

Poprzez tego rodzaju izolację zwiększona zostaje temperatura powierzchniowa, mur pozostaje suchy, dochodzi do krótszych czasów nagrzewania, koszty ogrzewania poprzez to spadają i docelowo dochodzi również do wzrostu wartości budynku.

 


Rozwiązanie Izolacja wewnętrzna – RENOCELL

W przypadku RENOCELL chodzi o kapilarnie aktywną izolację wewnętrzną bez izolacji przeciwwilgociowej. Poprzez bezpołączeniowe przejście między murem a izolacją RENOCELL nie dochodzi do tworzenia się kondensatu. Substancja budowlana (klasyfikowana, jako zabytek) jest dzięki temu chroniona.

Nieizolowane stare budynki są kosztowne w eksploatacji i niekomfortowe. W budynkach klasyfikowanych, jako zabytki często nie można zmieniać fasady zewnętrznej. Dlatego też izolacja wewnętrzna jest możliwa tylko wewnątrz.

RENOCELL oferuje rozwiązanie:  Nośny, nadający się do prac tynkarskich system ścienny z włókien celulozowych jest natryskiwany, poprzez to dostosowuje się on bezspoinowo do każdej nierówności. W ten sposób unika się nie tylko pustych przestrzeni między izolacją a murem, lecz mogą również zostać zachowane zaokrąglenia i „krzywe” powierzchnie, które nadają starym budowlom niepowtarzalny charakter.

 

Sufit

Sufit

Izolacja sufitów, stropów celulozą

Zastosowanie izolacji na suficie w najwyższej kondygnacji

W żadnym elemencie konstrukcyjnym budynku nie da się uzyskać z porównywalnie niewielkim nakładem tak wysokiej oszczędności energii, jak w przypadku sufitu ostatniej kondygnacji. Sufit w najwyższej kondygnacji może być izolowany, jako powierzchnia nadająca się do chodzenia o konstrukcji modułu izolacyjnego- stojaka WoodyFIX lub jako powierzchnia nienadająca się do chodzenia (otwarte wdmuchiwanie).

Powierzchnie nadające się do chodzenia (WoodyFIX)

W przypadku tego rodzaju izolacji układane są moduły izolacyjne, które dają wraz z płytą OSB nadzwyczaj nośny system nadający się do chodzenia. Po ułożeniu, struktura wypełniona zostaje celulozą ISOCELL.

Powierzchnie nienadające się do chodzenia.

Dla izolacji nierównych powierzchni o konstrukcji belkowej, żebrowej i żebrowo – belkowej, celuloza ISOCELL stanowi jedyne, sensowne ekonomicznie  rozwiązanie od strony techniki budowlanej.

Powierzchnie nie nadające się do chodzenia.

Dla izolacji nierównych powierzchni z usztywnieniem krzyżulcami, niszami itd. (konstrukcje wiązarów deskowych gwoździowanych), celuloza ISOCELL stanowi jedyne, sensowne ekonomicznie  rozwiązanie od strony techniki budowlanej.

Docieplenia stropów celulozą ISOCELL


Zastosowanie izolacji na Sklepieniach (izolacja sklepień kościelnych itp.)

Brak transportowania materiału – tylko wąż zasilający wprowadzany jest do budynku. W odległości do 60 m, wydajne maszyny do wdmuchiwania ISOCELL transportują izolację celulozową, nawet wieże kościelne nie są tu żadnym wyzwaniem.

Dużą zaletą celulozy ISOCELL jest jej elastyczna obróbka, którą można optymalnie dostosować do sklepionych powierzchni oraz do szczególnych warunków geometrycznych.

Tradycyjne płyty izolacyjne, z powodu zestawu składników, odkształcenia i tworzenia szczelin nie nadają się do specjalnych wymagań tego rodzaju.

 

Inne

Inne

Inne zastosowania

Rozwiązanie – Zastosowanie domowe / przemysłowe

Do izolacji zbiorników buforowych i studzienek nie nadaje się żaden inny materiał bardziej  niż celuloza ISOCELL.

Można ją wdmuchiwać bez problemu ze wszystkich stron bezpołączeniowo i z odpornością  na osiadanie. Każda szczelina zostaje zaizolowana.

Ponadto celuloza dysponuje doskonałymi wartościami izolacji akustycznej. Izolowanie może dodatkowo następować z oszczędnością czasu i kosztów.

Izolacja celulozowa budynków i obiektów przemysłowych

 


Rozwiązanie – Akustyka

ISOAKUST –  Powłoka strukturalna dźwiękoszczelna

Akustyczny charakter pomieszczenia wyznacza całkowity poziom ciśnienia akustycznego, dźwięk bezpośredni i czas pogłosu. Czas pogłosu miarodajny jest dla dźwięku w pomieszczeniu. Długie czasy pogłosu „zacierają” dźwięki i czynią je niewyraźne.

Zbyt krótkie czasy pogłosu powodują, że pomieszczenie robi wrażenie „głuchego” i martwego. Sprężynujące włókna celulozowe powłoki dźwiękoszczelnej ISOAKUST redukują czas pogłosu. Mowa lub muzyka będą poprzez to bardziej słyszalne i zrozumiałe.

Szczelność powietrzna

Szczelność powietrzna

Szczelność powietrzna budynku dzięki zastosowaniu celulozy

Powłoka budynku funkcjonuje na zasadzie kurtki puchowej

Dobrze wykonana powłoka budynku funkcjonuje jak kurtka puchowa: występuje warstwa zewnętrzna i wewnętrzna, a między nimi izolacja.

szczelnosc-powietrzna-budynku-domu

Warstwa zewnętrzna (płaszczyzna wiatroszczelna)

ma za zadanie chronić element konstrukcyjny przed opadami i wiatrem. Wiatr naraża budynek na stałe obciążenie ciśnieniem i działaniem ssącym. Bez płaszczyzny wiatro szczelnej, element konstrukcyjny przedmuchiwany zostaje powietrzem zewnętrznym i redukuje właściwości izolacji cieplnej konstrukcji. Poprzez wpływ wilgoci może dojść do szkód budowlanych, a także zmniejszona zostaje izolacja dźwiękowa.

Membrany dachowe OMEGA  , w systemie wraz z akcesoriami do klejenia spoin i przyłączy bądź do  uszczelnienia miejsc wbijania gwoździ spełniają wymagania stawiane poddaszom zgodnie z  ÖNORM B 4119 i dyrektywami ZVDH.

Uszczelnienie wiatrowe ściany wykonane jest z tynkiem zewnętrznym lub w przypadku fasad wentylowanych od tyłu z membranami fasadowymi OMEGA , które sklejane są odporne na wiatr i deszcz. Okładziny z otwartymi fugami i fasadami szklanymi wykonane są trwale z membran fasadowych odpornych na promienie UV , które oferowane są standardowo w kolorze czarnym, lecz także w różnych kolorach pod określeniem Kolor.

Warstwa wewnętrzna (płaszczyzna powietrzno szczelna)

Podczas gdy na zewnątrz konstrukcja musi być chroniona przed wpływami czynników atmosferycznych, w zakresie wnętrza chodzi o to, żeby nie pozwolić wilgoci pomieszczenia na wniknięcie do konstrukcji oraz do izolacji. Warstwa powietrzno szczelna jest zawsze po tak zwanej ciepłej stronie zewnętrznych elementów konstrukcyjnych.

Warstwy powietrzno szczelne to np. tynki wewnętrzne, beton, izolacje przeciwwilgociowe lub płyty OSB 4. Warstwy te muszą być trwale połączone ze sobą. W tym celu za pomocą mas uszczelniających i różnych taśm klejących uszczelnione zostają styki i fugi. Dla przebić, jak węże elektryczne i rury wywiewne występują pierścienie uszczelniające lub mocno rozciągalne taśmy butylowe