Szczelność powietrzna

Start / Oferta / Szczelność powietrzna
Szczelność powietrzna

Szczelność powietrzna budynku dzięki zastosowaniu celulozy

Powłoka budynku funkcjonuje na zasadzie kurtki puchowej

Dobrze wykonana powłoka budynku funkcjonuje jak kurtka puchowa: występuje warstwa zewnętrzna i wewnętrzna, a między nimi izolacja.

szczelnosc-powietrzna-budynku-domu

Warstwa zewnętrzna (płaszczyzna wiatroszczelna)

ma za zadanie chronić element konstrukcyjny przed opadami i wiatrem. Wiatr naraża budynek na stałe obciążenie ciśnieniem i działaniem ssącym. Bez płaszczyzny wiatro szczelnej, element konstrukcyjny przedmuchiwany zostaje powietrzem zewnętrznym i redukuje właściwości izolacji cieplnej konstrukcji. Poprzez wpływ wilgoci może dojść do szkód budowlanych, a także zmniejszona zostaje izolacja dźwiękowa.

Membrany dachowe OMEGA  , w systemie wraz z akcesoriami do klejenia spoin i przyłączy bądź do  uszczelnienia miejsc wbijania gwoździ spełniają wymagania stawiane poddaszom zgodnie z  ÖNORM B 4119 i dyrektywami ZVDH.

Uszczelnienie wiatrowe ściany wykonane jest z tynkiem zewnętrznym lub w przypadku fasad wentylowanych od tyłu z membranami fasadowymi OMEGA , które sklejane są odporne na wiatr i deszcz. Okładziny z otwartymi fugami i fasadami szklanymi wykonane są trwale z membran fasadowych odpornych na promienie UV , które oferowane są standardowo w kolorze czarnym, lecz także w różnych kolorach pod określeniem Kolor.

Warstwa wewnętrzna (płaszczyzna powietrzno szczelna)

Podczas gdy na zewnątrz konstrukcja musi być chroniona przed wpływami czynników atmosferycznych, w zakresie wnętrza chodzi o to, żeby nie pozwolić wilgoci pomieszczenia na wniknięcie do konstrukcji oraz do izolacji. Warstwa powietrzno szczelna jest zawsze po tak zwanej ciepłej stronie zewnętrznych elementów konstrukcyjnych.

Warstwy powietrzno szczelne to np. tynki wewnętrzne, beton, izolacje przeciwwilgociowe lub płyty OSB 4. Warstwy te muszą być trwale połączone ze sobą. W tym celu za pomocą mas uszczelniających i różnych taśm klejących uszczelnione zostają styki i fugi. Dla przebić, jak węże elektryczne i rury wywiewne występują pierścienie uszczelniające lub mocno rozciągalne taśmy butylowe